Zašto je teško pokrenuti promenu

Da li ti se desilo da odeš na super edukaciju za lični razvoj, radiš uporno sa nekim coach-em,
psihoterapeutom ili pročitaš knjigu sa odličnim savetima kako da pokreneš promenu koju toliko želiš, ali
ipak i dalje stojiš u mestu?

Nešto te prosto sprečava da to što saznaš, PRIMENIŠ!

Istraživanja pokazuju da čak 85% ljudi uprkos sjajnim tehnikama koje imaju na raspolaganju odluči da
tapka u mestu pitajući se: Ali šta je potrebno da uradim da bi ostvario/la ono što želim.

Odgovor je vrlo jednostavan: Mnogo je lakše ostati u zoni komfora nego načiniti korak ka promeni.
Taj prvi korak često nije ni malo lak i zato ga većina ljudi svesno odlaže, ali je jedini način da sa svim tim
znanjem koje imamo, nešto konačno i uradimo.

Šta više, toliko se bojimo da ćemo tom promenom izgubiti nešto u svom životu pa se grčevito, svim
snagama za to i držimo. Svesno i dalje govorimo DA, iako vidimo, znamo i osećamo da je odgovor NE.

Na ovom vebinaru naučićeš:

  • Zašto si i dalje u svojoj zoni komfora?
  • Kako da prevaziđeš obrazac odlaganja i konačno pokreneš promenu?
  • Šta da uradiš kada strah od promene pokuša da te pokoleba?