Tag Archives: Da li si osoba sa jakim ili slabim umom

Dr Darko Cvetković: Da li si osoba sa jakim ili slabim umom?

Dr Darko Cvetković: Da li si osoba sa jakim ili slabim umom?

Generalno je teško prihvatiti realnost da smo odgovorni za svoj način života. Mnogo je lakše odreći se odgovornosti i pripisati realnost nečemu ili nekom drugom. Onda onaj što živi svoju realnost, koja je pozitivan mind set i preuzimanje odgovornosti za sebe, postaje neko u sekti, sigurno se drogira, a onaj koji odgovornost pripisuje drugome, prihvata […]