eBook, Povratna informacija kao osnova komunikacije