Obrasci destrukcije

Da li postoje neke oblasti u Vašem životu u kojima nemate rezultate koje želite?
Ukoliko je odgovor DA, to znači da ste trenutno pod uticajem nekih od obrazaca destrukcije, radite
protiv sebe i zbog toga ne možete da postignete ono što želite na najbolji način.

Brojni su obrasci destrukcije kojima smo kao ljudska bića podložni.

Naši treneri Lava Nikolić i Dr Darko Cvetković su izdvojili 3 ključna obrasca koje su primetili i na kojima su
najviše radili sa ljudima u poslednjoj deceniji kroz brojne edukacije i 1na1 seanse.

 

MOLIMO SAČEKAJTE DA SE KNJIGA UČITA

 

Da biste preuzeli knjigu kliknite na opciju sa desne strane ispod skripte … a zatim na Download PDF File i na taj način ćete preuzeti knjigu