Lekcija 1: Uvod u Reiki

UVOD U REIKI U današnje vreme, često se dešava da kažemo ili čujemo da neko priča o energiji. Bez obzira što je ljudskim okom ne…