Tibetanski Reiki – 1. stepen

Reikijem se naziva Univerzalna Životna energija koja teče oko nas i u nama, i predstavlja tehniku kanalisanja te energije u svrhu isceljenja, har…

Tibetanski Reiki – 2. stepen

Na prvom stepenu ste naučili da kanališete kroz sebe Životnu Reiki Energiju i da je dlanovima usmeravate na svoje telo, druge ljude, životinje,…