Tibetanski Reiki – 2. stepen

Na prvom stepenu ste naučili da kanališete kroz sebe Životnu Reiki Energiju i da je dlanovima usmeravate na svoje telo, druge ljude, životinje,…